Hotline: 0859.66.22.66 

Thiết kế: kết cấu công trình / biện pháp thi công

Dịch vụ thiết kế phương án / thiết kế triển khai / thiết kế biện pháp thi công của các công trình, nhất là kết cấu đặc biệt (nhịp lớn, cao tầng, tầng hầm và hố đào sâu,...) và kết cấu sử dụng công nghệ vật liệu mới (sàn rỗng, kết cấu lắp ghép, bê tông ứng lực trước,...).