Hotline: 0859.66.22.66 

Rainbow Văn Quán

Địa chỉ: đường 19/05 Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin dự án:

  • 27 tầng nổi và 02 tầng hầm
  • Khu văn phòng và thương mại nằm ở tầng 1 đến tầng 5
  • 01 tầng kỹ thuật và dịch vụ
  • 200 căn hộ cao cấp, bắt đầu từ tầng 7

Tham gia Thiết kế và quản lý dự án:

  • ThS. Phạm Quang Đạo
  • KS. Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

More in this category: Sky City Tower »