Hotline: 0859.66.22.66 

TD Lakeside Hải Phòng

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Thông tin dự án: Dự án do Công ty Cổ phần Thùy Dương làm Chủ đầu tư, gồm hai tòa nhà 27 và 31 tầng

Tham gia thiết kế kết cấu công trình:

  • ThS. Phan Minh Tuấn
  • ThS. Dương Văn Hai

TD Lakeside Hải Phòng