Hotline: 0859.66.22.66 

Nguồn nhân lực

Để đảm bảo được các dịch vụ tư vấn có chất lượng và uy tín, Công ty đã hội tụ được đội ngũ thành viên sáng lập, trực tiếp điều hành Công ty là các cá nhân có am hiểu chuyên môn và kinh nghiệm tham gia nhiều dự án ở các vị trí công việc quan trọng, đồng lòng, quyết tâm, gắn bó với Công ty. Hơn nữa, Công ty đã:

  • Tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết.
  • Nhân được sự hợp tác thường xuyên và bảo trợ chuyên môn của các chuyên gia có uy tín là các giảng viên Trường Đại học xây dựng.